Onze Diensten

Rechtshulp voor slachtoffers en nabestaanden

Slachtofferdesk.nl kan u gratis helpen omdat slachtoffers en nabestaanden van ernstige feiten vaak recht hebben op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Neem contact met ons op en wij laten u direct weten of dit ook op u van toepassing is.

Aangifte Doen

Wij kunnen u adviseren over het doen van aangifte. In bepaalde gevallen kunnen wij de aangifte voor u opstellen.

Contactverbod

Wanneer u veiligheid in het geding is, kunt u mogelijk bescherming krijgen van de politie.

Wensenformulier

Wanneer er een strafzaak komt, dan ontvangt u een wensenformulier. Wij kunnen u helpen bij het invullen daarvan.

Getuige in het Strafproces

Als aangever of getuige kunt u opgeroepen worden voor verhoor bij de rechter. In bepaalde gevallen kan een advocaat u bijstand tijdens het verhoor.

Smartengeld

Wilt u in een zaak schadevergoeding eisen? Dan kunt u een schadeformulier invullen. Wij kunnen u ook helpen de vordering benadeelde partij op te stellen.

Inhoudelijke Zitting

Tijdens de inhoudelijke behandeling van uw zaak heeft u een aantal rechten. Wij leggen u uit welke rechten u heeft.

Gesprek Officier van Justitie

Bij een ernstig misdrijf heeft u in bepaalde gevallen recht op een gesprek met de officier van justitie. Dit heet een slachtoffergesprek. Tijdens dat gesprek worden vragen beantwoord over de strafzaak.

Het Spreekrecht

Wij kunnen u helpen bij het voorbereiden van uw spreekrecht. Indien u dat wenst kan een slachtofferadvocaat ook namens u het woord voeren.

Rechten in het Strafproces

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u een aantal rechten.

Wat klanten zeggen

Lees hier wat klanten vertellen over de dienstverlening: