Slachtoffers verdienen de beste hulp!

Slachtofferdesk.nl kan u gratis helpen omdat slachtoffers en nabestaanden van ernstige feiten vaak recht hebben op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Neem contact met ons op en wij laten u direct weten of dit ook op u van toepassing is.

Stel uw vraag aan onze specialisten

Rechtshulp voor slachtoffers en nabestaanden

Slachtofferdesk.nl kan u gratis helpen omdat slachtoffers en nabestaanden van ernstige feiten vaak recht hebben op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Neem contact met ons op en wij laten u direct weten of dit ook op u van toepassing is.

Aangifte Doen

Wij kunnen u adviseren over het doen van aangifte. In bepaalde gevallen kunnen wij de aangifte voor u opstellen.

Contactverbod

Wanneer u veiligheid in het geding is, kunt u mogelijk bescherming krijgen van de politie.

Wensenformulier

Wanneer er een strafzaak komt, dan ontvangt u een wensenformulier. Wij kunnen u helpen bij het invullen daarvan.

Getuige in het Strafproces

Als aangever of getuige kunt u opgeroepen worden voor verhoor bij de rechter. In bepaalde gevallen kan een advocaat u bijstand tijdens het verhoor.

Smartengeld

Wilt u in een zaak schadevergoeding eisen? Dan kunt u een schadeformulier invullen. Wij kunnen u ook helpen de vordering benadeelde partij op te stellen.

Inhoudelijke Zitting

Tijdens de inhoudelijke behandeling van uw zaak heeft u een aantal rechten. Wij leggen u uit welke rechten u heeft.

Gesprek Officier van Justitie

Bij een ernstig misdrijf heeft u in bepaalde gevallen recht op een gesprek met de officier van justitie. Dit heet een slachtoffergesprek. Tijdens dat gesprek worden vragen beantwoord over de strafzaak.

Het Spreekrecht

Wij kunnen u helpen bij het voorbereiden van uw spreekrecht. Indien u dat wenst kan een slachtofferadvocaat ook namens u het woord voeren.

Rechten in het Strafproces

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u een aantal rechten.

Het laatste nieuws over slachtofferzaken!

Hieronder vindt u de laatste nieuwsberichten over slachtofferzaken en aanverwante kwesties. Heeft u nog vragen of wilt u uw persoonlijke situatie aan ons voorleggen? Neem dan vrijblijvend (en dus kosteloos) contact met ons op.

Vergoeding affectieschade: smartengeld voor naasten van slachtoffers

De vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers. Deze kunnen schadevergoeding krijgen als het slac...

Heb ik als slachtoffer recht op schadevergoeding?

U kunt slachtoffer worden van een strafbaar feit. De rechter kan de dader verplichten een schadevergoeding aan u te betalen. Bij een ernstig ...

Wanneer heb ik als slachtoffer of nabestaande spreekrecht in een rechtszaak?

U kunt als slachtoffer van een ernstig misdrijf in sommige gevallen tijdens de rechtszaak een verklaring afleggen. Dit heet spreekrecht. Ook ...

Wat klanten zeggen

Lees hier wat klanten vertellen over de dienstverlening: