Slachtoffers verdienen de beste hulp!

Slachtofferdesk.nl kan u gratis helpen omdat slachtoffers en nabestaanden van ernstige feiten vaak recht hebben op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Neem contact met ons op en wij laten u direct weten of dit ook op u van toepassing is.

Stel uw vraag aan onze specialisten

  Rechtshulp voor slachtoffers en nabestaanden

  Slachtofferdesk.nl kan u gratis helpen omdat slachtoffers en nabestaanden van ernstige feiten vaak recht hebben op een door de overheid gesubsidieerde advocaat. Neem contact met ons op en wij laten u direct weten of dit ook op u van toepassing is.

  Aangifte Doen

  Wij kunnen u adviseren over het doen van aangifte. In bepaalde gevallen kunnen wij de aangifte voor u opstellen.

  Contactverbod

  Wanneer u veiligheid in het geding is, kunt u mogelijk bescherming krijgen van de politie.

  Wensenformulier

  Wanneer er een strafzaak komt, dan ontvangt u een wensenformulier. Wij kunnen u helpen bij het invullen daarvan.

  Getuige in het Strafproces

  Als aangever of getuige kunt u opgeroepen worden voor verhoor bij de rechter. In bepaalde gevallen kan een advocaat u bijstand tijdens het verhoor.

  Smartengeld

  Wilt u in een zaak schadevergoeding eisen? Dan kunt u een schadeformulier invullen. Wij kunnen u ook helpen de vordering benadeelde partij op te stellen.

  Inhoudelijke Zitting

  Tijdens de inhoudelijke behandeling van uw zaak heeft u een aantal rechten. Wij leggen u uit welke rechten u heeft.

  Gesprek Officier van Justitie

  Bij een ernstig misdrijf heeft u in bepaalde gevallen recht op een gesprek met de officier van justitie. Dit heet een slachtoffergesprek. Tijdens dat gesprek worden vragen beantwoord over de strafzaak.

  Het Spreekrecht

  Wij kunnen u helpen bij het voorbereiden van uw spreekrecht. Indien u dat wenst kan een slachtofferadvocaat ook namens u het woord voeren.

  Rechten in het Strafproces

  Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Of bent u nabestaande van een slachtoffer? Dan heeft u een aantal rechten.

  Het laatste nieuws over slachtofferzaken!

  Hieronder vindt u de laatste nieuwsberichten over slachtofferzaken en aanverwante kwesties. Heeft u nog vragen of wilt u uw persoonlijke situatie aan ons voorleggen? Neem dan vrijblijvend (en dus kosteloos) contact met ons op.

  Wat zijn uw rechten als slachtoffer in het strafproces?

  Bent u slachtoffer van een strafbaar feit? Of bent u nabestaande van een overleden slachtoffer? Dan heeft u een aantal belangrijke rechten. D...

  Wilt u iets zeggen in de rechtszaal? (Spreekrecht)

  Het spreekrecht is het recht van slachtoffers van zwaardere misdrijven om tijdens de strafzitting een verklaring af te leggen. U bent niet ve...

  Vergoeding affectieschade: smartengeld voor naasten van slachtoffers

  De vergoeding van affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers. Deze kunnen schadevergoeding krijgen als het slac...

  Heb ik als slachtoffer recht op schadevergoeding?

  U kunt slachtoffer worden van een strafbaar feit. De rechter kan de dader verplichten een schadevergoeding aan u te betalen. Bij een ernstig ...

  Wat klanten zeggen

  Lees hier wat klanten vertellen over de dienstverlening: